incubate ne demek

  1. incubate : kuluçkaya yatırmak
  2. incubate : kuluçkaya yatmak