intrinsic ne demek

  1. aslında olan : intrinsic
  2. gerçek : intrinsic
  3. iç : intrinsic
  4. intrinsic : intrinsical
  5. kendine özgü : intrinsic
  6. özünlü : intrinsic