melody ne demek

  1. melody : ezgi
  2. melody : melodi