mischievous ne demek

  1. mischievous : uslu durmayan
  2. mischievous : zarar verici
  3. mischievous : zararlı

zararlı ile ilgili cümleler

  1. Bence sigara sağlığa kesinlikle zararlı
    I think cigarette is exactly harmful for health