morose ne demek

  1. morose : huysuz
  2. morose : somurtuk