naval ne demek

  1. naval : bahriyeye/donanmaya ait
  2. naval : deniz kuvvetlerine ait
  3. naval : denize ait