negligible ne demek

  1. negligible : gözardı edilebilir
  2. negligible : ihmal edilebilir
  3. negligible : önemsiz

önemsiz ile ilgili cümleler

  1. en önemsiz bit
    least significant bit
  2. dönemsiz
    aperiodic