outgo ne demek

  1. outgo : masraf

masraf ile ilgili cümleler

  1. Diğer genel masrafları
    Other general expenses