overriding ne demek

  1. overriding : ağır basan
  2. overriding : her şeyden önemli olan (neden/amaç)