physiognomy ne demek

  1. physiognomy : fizyonomi