potency ne demek

 1. potency : etki
 2. potency : güç

güç ile ilgili cümleler

 1. Benim güçlü erkeğimsin
  You are my strong boy
 2. Güçlü bireyselcilik
  Rugged individualism
 3. çözümlenmesi güç bir problem
  a can of worms
 4. dünya çapında bir güç
  a world power
 5. O adam tarafından yazılan kitaplar bu günlerde güçlük ile bulunuyor.
  The books written by that man are hard to come by nowadays.