prison ne demek

  1. prison : hapishane

hapishane ile ilgili cümleler

  1. hapishane
    prison