proviso ne demek

  1. proviso : şart

şart ile ilgili cümleler

  1. Başvuru şartları
    Application formalities
  2. şartname
    list of conditions