psychiatrist ne demek

  1. psychiatrist : psikiyatr
  2. psychiatrist : psikiyatrist