relativity ne demek

  1. relativity : bağıntılılık
  2. relativity : görelik
  3. relativity : görelilik

görelilik ile ilgili cümleler

  1. görelilik uyarınca
    relativistic
  2. görelilik kuramı
    relativity theory