reputation ne demek

  1. reputation : itibar

itibar ile ilgili cümleler

  1. den itibaren
    as from
  2. itibarlı iş
    reputable employment