shrimp ne demek

  1. shrimp : bücür
  2. shrimp : karides

karides ile ilgili cümleler

  1. karides
    Prawn
  2. karides
    shrimp