sideways ne demek

  1. sideways : yandan

yandan ile ilgili cümleler

  1. Bir ingiliz ünivesitesi, italyandan ne kadar farklı
    Is an English university how much different from the Italian one
  2. Öte yandan, komşu ülkenin kraliçesi de iki kız doğurmuş
    On the other hand, the queen of the neighboring kingdom gave birth to two daughters
  3. yandan aydınlatılmış ekran
    sidelit screen