transceiver ne demek

  1. transceiver : alıcı verici

alıcı verici ile ilgili cümleler

  1. alıcı verici
    duplexer
  2. taşınır alıcı verici
    portable radiocommunication set