transvestite ne demek

  1. transvestite : travesti