underrate ne demek

  1. underrate : az değer vermek
  2. underrate : gerçek değerinden az değer vermek