uneventful ne demek

  1. uneventful : olaysız

olaysız ile ilgili cümleler

  1. dolaysız adres
    immediate address
  2. dolaysız veri
    immediate data