universe ne demek

 1. universe : evren

evren ile ilgili cümleler

 1. devrenin çözülme geribildirimi
  clear back signal
 2. sürekli evren
  continuous population
 3. sonlu evren
  finite population
 4. evrensel ad
  global name
 5. evrensel değişken
  global variable