unless ne demek

  1. unless : mezse

mezse ile ilgili cümleler

  1. Büyük kutunuzdan aldığı saati size tekrar vermezse hakikati annesine söylemek mecburiyetinde kalacaksınız, değil mi?
    If he doesn’t give you back the watch he took out of your big ches, you’ll have to tell his mother the truth, won’t you?
  2. Ben gitmezsem siz de gitmiyecek misiniz?
    If I don’t go, won’t you go either?