vodka ne demek

  1. vodka : votka

votka ile ilgili cümleler

  1. votka
    vodka