vvhisky ne demek

  1. vvhisky : viski

viski ile ilgili cümleler

  1. viski
    whiskey
  2. Viski
    Whisky