vvorldvvide ne demek

  1. vvorldvvide : dünya çapında

dünya çapında ile ilgili cümleler

  1. internet ile dünya çapındaki ağ arasındaki fark
    the difference between the internet and the world wide web
  2. dünya çapında bir güç
    a world power