total ne demek

 1. total : bütün
 2. total : eksiksiz
 3. total : toplam

toplam ile ilgili cümleler

 1. para toplamak için açılan kampanya
  a drive for funds
 2. cebirsel toplam
  algebraic sum
 3. sıfır toplamlı hata
  balanced error
 4. sağlama toplamı
  checksum
 5. veri toplama ucu
  data collection terminal